Purkualan parhaat: Asbestityöhön tehokkuutta ja turvallisuutta seuranta- ja raportointijärjestelmällä

Purkualan parhaat

Kvalida Oy:n asbestitöiden seuranta- ja raportointijärjestelmä Kvalilog helpottaa reaaliaikaista seurantaa ja raportointia, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta. 

Asbestitöiden turvallisuuden varmistamiseen tarjotut laitteet ovat tyypillisesti monimutkaisia sekä hankalia ja hitaita käyttää. Näytteenottoraporttiin tarvittavia tietoja on usein etsittävä monista paikoista. Hankkeessa kehitettiin uudenlainen ja helppokäyttöinen asbestitöiden seuranta- ja raportointijärjestelmä. Järjestelmä yhdistää alipaineloggerin ja pilvipalvelun kokonaisuudeksi, joka parantaa, tehostaa ja helpottaa asbestipurkutöiden turvallisuutta, valvontaa ja dokumentointia.

Kvalilog-hanke osallistuu Vuoden haitta-ainepurkuhanke -kilpailuun, jonka voittaja julistetaan Purkupäivä 2023 -tapahtumassa 7.9.2023.

Reaaliaikainen seurantajärjestelmä nopeuttaa reagointia mahdollisiin poikkeamiin

Hankkeessa kehitetty järjestelmä parantaa huomattavasti asbestityön turvallisuutta. Järjestelmä mahdollistaa työkohteen alipaineen tason reaaliaikaisen seurannan missä tahansa, jolloin mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida välittömästi. Kvalilog tehostaa toimintaa ja helpottaa tiedonsiirtoa, jolloin myös virheiden mahdollisuus pienenee. Järjestelmä tuottaa laadukkaan luovutusraportin helposti työn tilaajalle, tarvittaessa jo työmaalta välittömästi ilmanäytteen analyysin jälkeen. Järjestelmä on turvallinen ja läpinäkyvä. Näytteenottoprosessi on järjestelmän kautta helppo ja paperiton. Kaikki tieto siirtyy automaattisesti järjestelmään, jolloin ajan säästön lisäksi virheiden mahdollisuus minimoituu.

Järjestelmä on eritysosaajien yhteistyön tulos

Järjestelmän kehityshanke toteutettiin yhteistyössä monen erityisalan osaajan kanssa: Tarpeen määrittelyn ja suunnittelun teki asbestisaneerausyhtiö. Järjestelmän edellyttämän ohjelman ja pilvipalvelun suunnitteli ja toteutti ohjelmistoyritys. Laitteen ja järjestelmän tarvitsemat ohjelmistot kehitti loggerin valmistaja. Ensimmäiset prototyypit valmistettiin yhteistyössä teknillisen yliopiston kanssa. Järjestelmän testaus, pilotointi ja iterointi suoritettiin yhteistyössä asbestisaneerausyhtiön kanssa. Laitteen vaatimat sertifioinnit hoiti laitevalmistaja. Laboratorioille kehitettiin tarvittavat rajapinnat liitettäviksi niiden omiin järjestelmiin.

Lisätietoja: Kvalida Oy

Purkualan parhaat -sarja nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat.

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »