Purkualan parhaat: Laakson terveysasema puretaan yhteistyössä kiertotaloutta kehittäen

Purkualan parhaat

Laakson sairaala-alueelta puretaan uudisrakentamisen tieltä kuusi rakennusta. Ensimmäisenä on vuorossa vuonna 1981 rakennettu Laakson terveysasema.

Terveysaseman purkutyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2021. Työ toteutetaan kesän ja syksyn 2022 aikana.

Hankkeessa erityistä on, että se toteutetaan allianssimallilla. Työn tilaaja on Helsingin kaupunki, päätoteuttajana toimii SRV Rakennus Oy ja purku-urakoinnista vastaa Purkupiha Oy.

Hanke osallistuu Vuoden purkuhanke kilpailuun, jonka voittaja julkistetaan Purkupäivä2022-tapahtumassa 8.9.2022

Yhteistyöllä kohti kiertotaloustavoitteita

Purun toteutuksessa hyödynnetään Laakson yhteissairaala -allianssin big room -tiloja, jossa kaikki osapuolet työskentelevät yhdessä yhteisen hankkeen parhaaksi. Projektin johtotiimi koostuu päätoteuttajan ja tilaajan edustajista. Lisäksi moniammatilliseen yhteistyöhön on osallistunut tiiviisti myös kiertotalouden ja maankäytön asiantuntijoita.

Allianssin hengen mukaisesti kehitys- ja toteutusvaihetta on toteutettu open book -periaatteen mukaisesti, jolloin haasteet ja mahdollisuudet on kohdattu yhdessä.

Purkuhankkeen yksi pääteemoista on kiertotalous. Teemaa on lähestytty erityisesti kahdesta näkökulmasta: hankkeessa on kehitetty kiertotalouteen liittyviä prosesseja ja hankinta-asiakirjoja sekä parannettu purkumateriaalien materiaalikierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Tavoitteena on ollut kasvattaa tilaajaorganisaation kiertotalouteen liittyvää hankintaosaamista sekä tarjota urakoitsijalle mahdollisuus oman toimintansa kehittämiseen.

Käytännössä purku-urakan kilpailutusta varten laadittiin kiertotalousliitteet, joissa esitettiin mm. purkumateriaalien käsittelylle asetetut vaatimukset, kohteesta tilaajan käyttöön siirrettävät osat sekä purkubetonin käsittelyvaatimukset. Kiertotalouden huomioiminen näkyi urakassa korkeampina suunnittelukustannuksina. Lisäksi hankkeessa varauduttiin hieman korkeampiin purkukustannuksiin, sillä asetetut kiertotalousvaatimukset edellyttivät tavallista enemmän käsipurkua.

Uutta tutkien ja kokeillen

Laakson terveysaseman purkuhanke osallistuu kahteen kiertotalouden kehityshankkeeseen.

Purkupiha teettää purkutyön yhteydessä saniteettiposliinin murskaushankkeen Åbo Akademille ja Turku Business Regionille. Purkutyömaalta erilliskerätään saniteettiposliineja, jotka murskataan koe-eräluontoisesti.

Lisäksi hanke on osa EU-rahoitteista Wool2Loop-hanketta, jossa mineraalivillojen erilliskeräämistä tutkitaan osana sisäpurkua. Tavoitteena on selvittää, miten villojen keräys olisi toteutettavissa mahdollisimman vähällä vaivalla ja niin, että villat saadaan talteen riittävän puhtaina jatkohyödyntämistä varten. Villasta on tarkoitus tehdä betonin sidosaineeksi soveltuvaa villajauhetta.

 

Lisätietoja: rakennuttajakonsultti Sanna-Mari Saari, Indepro Oy, sanna-mari.saari(at)indepro.fi

 

Purkualan parhaat -sarja nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat. Sarja esittelee alaa eteenpäin vieviä purkuhankkeita. Kirjoitus on viisiosaisen sarjan ensimmäinen osa.

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »

FDA