Purkualan parhaat: Turun isossa aluesaneerauskohteessa puretaan vähin äänin uudella tekniikalla

Purkualan parhaat

Turun Aluepurkaus Oy purki sandwich-elementtien ulkokuoret lämmöneristeineen uudella tekniikalla tehokkaasti ja vähin äänin. 

Purkuhankkeessa purettiin Turun Hepokullassa sijaitsevan lähiön ryhmäkorjaushankkeen betonisandwich-elementtien ulkokuoret lämmöneristeineen sekä betoniparvekkeiden kaiteet käyttäen yrityksen itse kehittämää ja patentoimaa uutta tekniikkaa. Ryhmäkorjaushankkeessa kunnostetaan alueen seitsemän taloyhtiötä perusteellisesti, eli kaikki vesi-, viemäri- ja datajärjestelmät, julkisivut, märkätilat ja kellarit. Kaukolämpö vaihtuu maalämpöön. Poistoilman lämmöntalteenoton, paremman lämmöneristämisen ja muiden saneerausten jälkeen taloyhtiöiden hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 500 tonnilla vuodessa.

Turun Aluepurkauksen Turun-hanke osallistuu Vuoden purkuhanke -kilpailuun, jonka voittaja julistetaan Purkupäivä 2023 -tapahtumassa 7.9.2023.

Keskellä korona-ajan etätyöbuumia tehtiin Suomen suurinta taloyhtiökorjausta uudella tekniikalla

Hanke on Suomen suurin taloyhtiöiden korjaushanke. Siinä saneerataan 26 kerrostaloa, joissa on yhteensä lähes 800 asuntoa ja vaikutuspiirissä noin 2000 asukasta. Työn aikana alueella on toiminut samanaikaisesti jopa 30 eri urakoitsijaa ja yli 100 työntekijää. Purkutyön vaativuutta lisäsivät koronan aiheuttama etätyöskentely ja erittäin suuri aluekokonaisuus. Purkutyön tuli olla mahdollisimman hiljaista ja samalla tehokasta, jotta asukkaat pystyivät etätyöskentelemään asunnoissaan ja meluhaitta saatiin minimoiduksi. Hankkeessa käytettiin uutta, hiljaista, Turun Aluepurkaus Oy:n kehittämää, patentoitua hydraulitarrainta, joka mahdollistaa 80 % hiljaisemman purkutyön verrattuna perinteiseen piikkauksella tehtävään purkutapaan. Uusi purkumenetelmä tukee hiljaista ja pölytöntä työskentelyä, joka vie alaa ergonomisemmaksi ja turvallisemmaksi. Uuden menetelmän myötä päivittäinen purkumäärä oli kolminkertainen ja säilytettävien seinärakenteiden sisäpuoliset vauriot pienenivät 60 % verrattuna perinteisiin purkumenetelmiin. Keksintöä on mahdollista käyttää myös sisätilojen saneerauspurkutöissä. Purkuhankkeen kesto oli noin 2 vuotta. Alkuperäinen aikataulu oli 3 vuotta. Purkutyö vaati tarkkoja aikataulutuksia hankkeen muiden urakoitsijoiden kanssa.

Asukkaiden viihtyvyys, uusi tekniikka ja turvallisuus olivat avainasemissa

Hankkeen suunnittelussa otettiin huomioon asukkaat, aikataulu, purkumäärä, haitta-aineet ja kosteuden hallinta. Hankkeen aikana suoritettiin myös tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, joka käsitteli korjausrakentamisen elinkaarimallin konseptointia (MIF). Julkisivupurkutyöt toteutettiin pääosin kurottajan avulla robottipurkuna hydraulitarraimella ja loput mastolavalla ja henkilönostimella. Jätteiden siivoaminen tapahtui kaivinkoneella ja pyöräkuormaajalla. Riskiarvioinnissa ja niiden hallinnassa otettiin huomioon asukkaiden väliaikaiset kulut, työmaasuunnitelma, piha ja säilytettävien rakenteiden suojaus sekä siivous ja kierrätys. Jokaisessa asunnossa myös toteutettiin sisäpuolinen katselmus ennen purkutöitä. Asukkaille tiedotettiin töiden etenemisestä ja mahdollisista riskeistä jatkuvasti työn aikana. Laatu ja johtaminen toteutettiin läsnäolevalla työnjohdolla, työmaakokouksilla ja jatkuvalla työn aikataulun ja kustannusten seurannalla. Purkuhankkeessa toimittiin aktiivisessa yhteistyössä Suomen Ohutlevyasennus Oy:n, Korjauspartnerit Oy:n ja Hepokullan Lämpö Oy:n sekä asunto-osakeyhtiöiden hallitusten kanssa.

Lisätietoja: Jukka Vesalainen, Turun Aluepurkaus Oy, Luolakalliontie 9, 21420 Lieto, 0400 526 885

Purkualan parhaat -sarja nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat.

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »

FDA