Väylävirasto ohjeistaa betonijätteestä – kiertotalouden mukainen käsittely ja käyttö väylärakentamisessa

Kuvalähde: Unsplash

Maantie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden rakentamisessa ja kunnossapidossa paitsi syntyy betonijätettä myös voidaan hyödyntää kierrätettyä betonia. Väylävirasto on laatinut ohjeen betonijätteen käsittelystä ja betonimurskeen hyödyntämisestä.

Väyläviraston ohjetta noudatetaan suunniteltaessa ja päätettäessä väylähankkeessa syntyvän betonijätteen käsittelystä ja käytöstä betonimurskeena väylärakentamisessa.

Väylähankkeissa syntyy betonijätettä, kun olemassa olevia betonirakenteita, kuten siltoja, kaiteita, meluesteitä ja muita rakenteita puretaan. Betonielementtejä, kuten melueste-elementtejä ja ratapölkkyjä, on mahdollista käyttää uudelleen. Sen sijaan paikalla valetut betonirakenteet, kuten sillat, maanvaraiset laatat ja perustukset yleensä murskataan ja hyödynnetään materiaalina maarakentamisessa.

Ohje sisältää menettelytavat betonijätteen käsittelylle sekä betonimurskeen hyötykäyttömahdollisuudet väylärakentamisessa ympäristölainsäädännön ja teknisen soveltuvuuden näkökulmasta.

Ohjeessa ei käsitellä rakenteiden purkusuunnittelua tai työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita.

Väylärakentamisessa viraston tavoitteena on jätteiden määrän vähentäminen sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö. Keinoiksi on tunnistettu muun
muassa uusiomateriaalien käytön edistäminen.

Linkki Väyläviraston ohjeeseen 

 

Kuvalähde: Unsplash

 

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »

FDA