YM: Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen

Kuvalähde: Purkupiha Oy

Rakennusosien uudelleenkäyttö Suomessa on toistaiseksi vähäistä, vaikka niiden käytössä nähdään potentiaalia. Rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyy lainsäädännöllisiä reunaehtoja ja niiden kelpoisuus pitää pystyä osoittamaan.

Ympäristöministeriö tiedotti kesällä, että Suomessa voidaan uudelleenkäyttää rakennustuotteita, vaikka voimassa oleva rakennustuoteasetus ei sisällä säännöksiä uudelleenkäyttöä koskien, eikä harmonisoituja tuotestandardeja voida sellaisenaan soveltaa uudelleenkäytettävien rakennusosien ominaisuuksien testaamisessa. EU:n uusi rakennustuoteasetus on vasta valmistelussa.

Edellytykset materiaalien uudelleenkäytölle tulee kuitenkin varmistaa jo nykytilanteessa.

Uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Viime kädessä uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa.

Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tulee kuitenkin aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi CE-merkitty tai uudelleenkäytettävä tuote. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että uudelleenkäytettävän tuotteen ominaisuuksia on testattava tai tuote on muuten osoitettava soveltuvaksi aiottuun käyttöön. Tämä edellyttää, että tuotteen soveltuvuuden osoittamiselle määritellään käytännöt.

Rakennuspaikkakohtaista varmentamista edistämään on julkaistu tuloksia hankkeesta, jossa tarkasteltiin purkumateriaalien uudelleenkäytön potentiaalia ja edellytyksiä lainsäädännön ja materiaalien laadun näkökulmasta.

Hankkeessa todettiin, että purkumateriaalien tuotehyväksyntään liittyvä EU-lainsäädäntö on haaste uudelleenkäytölle. Hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä ja tuotehyväksyntään liittyvistä epäselvyyksistä julkaistiin kesällä uudelleenkäytön edellytyksiä koskeva policy brief.

Julkaisut:

Kuvalähde: Purkupiha Oy

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »

FDA