Purettavat rakennukset kiertoon – Vuoden purkuhankkeena palkittiin Tampereen Lamminpään purku-urakka

Vuoden purkuhanke

Vuoden purkuhanke -kilpailu nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat. Palkitussa Lamminpään hankkeessa kehitettiin ehjänä purkamista ja rakennusosien uudelleenkäyttöä.

Vuoden Purkuhankkeeksi on valittu Tampereen Lamminpään kaupunginosassa toteutettu purkutyö. Kaupunginosan 15 teollisuuskiinteistöä purettiin, koska alue muutetaan asuinkerrostalojen sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Palkitussa hankkeessa ainutlaatuista on ehjänä purkaminen, mikä mahdollistaa rakennusosien suoran uudelleenkäytön.

Suomessa puretaan vuosittain 4000–5000 rakennusta, joista syntyy miljoonia tonneja jätettä. Purkumateriaaleja kierrätetään enenevissä määrin, mutta ehjänä purkaminen ja purettujen rakennusosien uudelleenkäyttö on vielä harvinaista.

Palkittu hanke on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Mukana hankkeessa oli koko purkamisen kiertotalouden arvoketju: tilaajana toimi Pohjola Rakennus, purkajana Purkupiha sekä innovaatiokumppaneina Tecnalia ja VTT. Lisäksi mukana oli Rakennusliike Tekson. Vuoden purkuhanke -palkinnon vastaanotti purkutyön toteuttanut Purkupiha Oy, joka toi kiertotalouden purkuhankkeeseen ilman tilaajan erillistä vaatimusta.

Lamminpäässä tuotettu tieto purkaa rakennusosien uudelleenkäytön esteitä: Monet arkkitehdit pelkäävät hyödyntää käytettyjä osia, koska ei ole tietoa siitä, missä kunnossa osat ovat ja missä niitä on käytetty. Hankkeessa kehitetty digitaalinen materiaalipassi lisää uudelleenkäyttömahdollisuuksia selvästi.

Hankkeessa selvitettiin, millaista tietoa rakennuselementeistä kannattaa tallentaa ja miten, jotta tiedosta on apua alkuperäisten rakennusosien jäljittämisessä ja niiden uudelleenkäytössä. Tieto auttaa arkkitehtejä ja suunnittelijoita uusien rakennusten suunnittelussa. Käytännössä rakenteisiin liitetyt RFID-tagit sisältävät yksilöllistä tietoa kustakin irrotettavasta rakennusosasta. Tieto tallennetaan suoraan työmaalta datapankkiin, josta se on suunnittelijoiden ja arkkitehtien käytettävissä.

Vuoden purkuhanke kilpailussa toiselle sijalle ylsi Laakson sairaala-alueen purkuhanke. Laaksossa puretaan uudisrakentamisen tieltä kuusi rakennusta, joista ensimmäinen on kilpailuun osallistunut Laakson terveysasema. Laakson hankkeessa esimerkillistä on moniammatillinen yhteistyö ja allianssimuotoinen toiminta. Tilaajana hankkeessa oli Helsingin kaupunki, rakennusliikkeenä SRV ja purkajana Purkupiha. Purkuhankkeen pääteemana oli kiertotalouden edistäminen, joka huomioitiin aina kilpailutuksen suunnittelusta alkaen.

Kolmantena palkittiin Ahvenanmaalla purettu Wärtsilän varavoimalaitos. Sparal Oy:n purkuhankkeelle oli asetettu haastavat reunaehdot: Kohteessa piti vaalia Ahvenanmaan kulttuuriperintöä ja säilyttää museoviraston suojelema julkisivu. Purettaviin rakenteisiin kuului muun muassa 75 metriä korkea teräspiippu, sadan kuution ureasiilo sekä polttoainejärjestelmä ja savukaasujen puhdistuslaitteistot. Kierrätysaste hankkeessa nousi lähes 100 %:iin.

***

Vuoden purkuhanke -palkinto jaetaan hankkeelle, joka on edistänyt purkualan kiertotaloutta, valjastanut uusimmat menetelmät ja digitaaliset ratkaisut käyttöön sekä ottanut työturvallisuusnäkökohdat esimerkillisesti huomioon. Palkinnon myöntää Suomen Purkuliikkeiden liitto FDA. Kilpailu järjestettiin vuonna 2022 ensimmäistä kertaa.

Vuoden purkuhanke -kilpailun tuomareina toimivat päätoimittaja Tapio Kivistö Rakennuslehdestä, professori Leena Korkiala-Tanttu Aalto-yliopistosta, Chief Sustainability Officer Antti Ruuska Ylvasta ja toimitusjohtaja Mia Nores Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:stä.

Lisätiedot:

Lisätietoja ja haastatteluja voi tiedustella seuraavasti:

 

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »

FDA