Purkualan parhaat: Iisalmessa purku-urakka sujui keskellä liikuntaa, musiikkia ja uintia

Purkualan parhaat

Purkumerkki Oy purki täydessä käytössä olleiden liikuntahallin ja uuden uimahallin välistä vanhan uimahallin. 

Purettavan uimahallin viereen rakennettiin uusi uimahalli, jonka etäisyys purettavaan oli vain muutama metri. Uusi uimahalli oli asiakaskäytössä lähes koko purkutyön ajan. Purkukohteen toisella puolella sijaitsi liikuntahalli, jossa järjestettiin nuorille tapahtumia, jopa konsertti tuhatpäiselle yleisölle. Purkuhanke toteutettiin tiiviissä, onnistuneessa yhteistyössä niin uuden uimahallin kuin liikuntahallinkin kanssa.

Purkumerkin Iisalmen-hanke osallistuu Vuoden purkuhanke -kilpailuun, jonka voittaja julistetaan Purkupäivä 2023 -tapahtumassa 7.9.2023.

Keskellä vilkasta elämää poistettiin haitta-aineet ja murskattiin betonirakenteet

Hanke toteutettiin keskellä eloisaa kaupunkia, yhteistyössä lähellä sijaitsevien toimijoiden kanssa. Koko kuntoaltaan laatoituksen laasti sisälsi asbestia, samoin pesutilojen ja muiden märkätilojen laasti. Yhteensä vanhassa uimahallissa oli asbestipitoista pintaa lähes 1600 m2. Haitta-ainepurku vaati paljon mm. osastoinnin ja työjärjestyksen suunnittelua. Kohteen koko betoni- ja tiilimassa murskattiin ja hyödynnettiin purkualueella samalla, kun viereiset rakennukset olivat asiakaskäytössä. Vanha uimahalli oli laajuudeltaan yli 4000 brm2. Jätettä kohteessa syntyi yhteensä yli 8000 tonnia, josta 99% kierrätettiin ja uusiokäytettiin. Hankkeen suunnittelussa otettiin huomioon uuden uimahallin läheinen sijainti ja sen ympärillä tapahtuva turvallinen liikkuminen. Uuden uimahallin asiakkaille rakennettiin mm. kulkutunneli, jotta liikkuminen purkutyömaan läheisyydessä olisi turvallista. Myös betonijätteen murskauksesta syntyvä melu pidettiin hallinnassa, vaikka purkubetonista tehtiin paikalla mursketta, jota hyödynnettiin hankkeessa. Tämä vähensi merkittävästi kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja tarvetta käyttää kiviaineksia täytöissä sekä materiaalien kuljetustarvetta.

Hanke onnistui kaikkien osapuolten hyvällä yhteistyöllä

Hanke toteutettiin onnistuneesti hyvän yhteistyön ansiosta. Sovituista toimenpiteistä pidettiin kiinni ja hanke saatettiin maaliin aikataulua kuukauden edellä. Hankkeen onnistumisen varmistivat yhteistyö hankkeen kaikkien osapuolien kanssa, laadukas ja motivoiva työnjohto, työntekijöiden kannustaminen ja palkitseminen sekä oikein mitoitetut resurssit. Turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota niin työmaa-alueella kuin sen ympäristössä.  Työmaa-alue pidettiin koko purkutyön ajan siistinä ja kulkureitit avoimina. Tärinämittarit olivat käytössä koko hankkeen ajan, ja niiden avulla purkutyöstä syntyvää tärinää ja sen tasoa säädeltiin, jotta siitä aiheutui mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Lisätietoja: Neea Honkonen, 0415444844, neea.honkonen@purkumerkki.fi

Purkualan parhaat -sarja nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat.

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »

FDA