Purkualan parhaat: Vaasassa teollisuusalueen kymmenien rakennusten purkuhanke onnistui tiiviillä yhteistyöllä

Purkualan parhaat

Fortum Waste Solutions Oy purki Kemiran Vaasan entiseltä tehdasalueelta kymmeniä rakennuksia. 

Hankkeessa purettiin Kemiran Vaasan entiseltä tehdasalueelta pääosa rakennuksista, joita oli noin 40. Purku oli osa Krona-projektia, joka jatkuu pilaantuneen maaperän ja kaatopaikan kunnostamisella sekä myöhemmin järven kunnostuksella. Alueen toimintahistorian aikana teollisuusalueella on valmistettu mm. sotatarvikekemikaaleja, maatalouskemikaaleja, limantorjunta-aineita, puunsuoja-aineita ja paperiteollisuuden kemikaaleja.

Fortum Waste Solutionsin Vaasan-hanke osallistuu Vuoden purkuhanke -kilpailuun, jonka voittaja julistetaan Purkupäivä 2023 -tapahtumassa 7.9.2023.

Valtavassa hankkeessa myös haitta-aineita oli mittavasti, mutta jäte hyödynnettiin tehokkaasti

Teollisen historian myötä rakennuksista löytyi haitta-aineita kuten elohopeaa, DDT:tä sekä muita torjunta-aineita ja raskasmetalleja. Rakennuksista ja muista rakenteista, kuten kanaaleista, tehtiin normaalista poikkeavia asbesti- ja PAH-havaintoja. Purettavat rakennukset olivat eri aikakausilta 1900-luvulta ja rakenteeltaan hyvin monipuolisia ja kerroksellisia. Rakennukset purettiin lajittelevasti, jotta mahdollisimman suuri osa purkujätteestä saatiin hyödynnetyksi monissa tarkoituksissa, kuten alueen maaperän ja kaatopaikan kunnostushankkeissa. Lajittelevassa purussa hyödynnettiin mm. purkurobottia ohuiden POP-yhdisteitä ja elohopeaa sisältävien betonikerrosten kohdalla. Rakenteista otettiin osassa rakennuksia kymmeniä kerroksittaisia näytteitä, jotta pystyttiin määrittämään tarkasti POP-jäte erilleen hyödynnettävästä betonista.

Asiantuntijoiden tiivis yhteistyö varmisti onnistumisen

Hankkeen tilaaja Kemira Chemicals Oy, suunnittelija ja rakennuttajakonsultti Sitowise Oy, asbesti- ja haitta-aineasiantuntija ja turvallisuuskoordinaattori Salmi & Co. Consulting Oy sekä päätoteuttaja Fortum Waste Solutions Oy tekivät saumatonta yhteistyötä vastaan tulleiden uusien asioiden ratkaisemiseksi.  Asiat keskusteltiin viikoittain viikkopalavereissa ja noin kerran kuukaudessa työmaakokouksissa sekä tarvittaessa kokousten välillä. Useita rakennuksia oli eri purkuvaiheissa samaan aikaan, joten työmaalla oli myös paljon työntekijöitä. Hanke vaati erityistä kokonaisuudenhallintaa. Valmistelussa ja suunnittelussa huomioitiin erityisesti haitta-aineiden ennakkotutkimukset sekä niiden vaikutukset lajittelevaan purkutyöhön ja sen turvallisuuteen. Turvallisuusasiakirja valmisteltiin suunnittelijoiden, tilaajan ja turvallisuuskoordinaattorin yhteistyönä. Olennainen osa valmistelevia töitä purkusuunnittelun lisäksi oli tarvittavien lupahakemusten ja rakennuttamisen valvonnan yksityiskohtainen suunnittelu. Materiaalien hyötykäyttö vaati ympäristöluvan murskausta ja välivarastointia varten. Materiaalien käsittelyt suunniteltiin siten, ettei purkutöistä aiheutunut haitallisia ympäristövaikutuksia. Hyvän yhteistyön ansiosta hanke toteutui aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja: Jyri Aho, Ryhmäpäällikkö, Ympäristötutkimukset, jyri.aho@sitowise.com, +358 40 548 2423

Purkualan parhaat -sarja nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat.

 

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »