vuoden purkuhanke logo

Vuoden purkuhanke

Vuoden purkuhanke -kilpailu nostaa esiin alan kehittäjät, parhaat käytännöt ja menestystarinat. Kilpailun tavoitteena on kehittää purkualan toimintaa levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä sekä nostaa alan tunnettuutta ja arvostusta. Kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa. Kilpailun järjestää FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry.

Vuoden purkuhanke 2022

Vuoden purkuhanke -kilpailussa palkitaan esimerkillisesti purkualaa eteenpäin vienyt hanke. Vuoden purkuhankkeessa on kehitetty uutta, edistetty kiertotaloutta ja huomioitu työturvallisuus esimerkillisesti.

Palkinto jaetaan FDA:n Purkupäivä -seminaarissa 8.9.2022.

Arviointiperusteet

  1. Vaikuttavuus ja innovatiivisuus
  2. Suunnittelu ja toteutus
  3. Vastuullisuus ja kiertotalous
  4. Työturvallisuus ja haitta-aineet

Tuomaristo

Päätoimittaja Tapio Kivistö, Rakennuslehti
Professori, laitosjohtaja Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto
Chief Sustainability Officer Antti Ruuska, Ylva

Osallistuminen

Kilpailu on avoin kaikille 1.1.2021 - 1.6.2022 aikana käynnissä olleille purkuhankkeille.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää ppt-muotoisen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksessa kerrotaan hankkeen perustiedot sekä kuvataan hankkeen vaikuttavuus ja innovatiivisuus, suunnittelu ja toteutus, vastuullisuus ja kiertotalous sekä työturvallisuuden ja haitta-aineiden huomiointi.

Kilpailuhakemukset voidaan julkaista FDA:n verkkosivuilla.

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä pdf-muotoinen hakemus ja yhteyshenkilön yhteystiedot 17.6.2022 mennessä osoitteeseen ytpliitto(at)ytpliitto.fi.

”Purkualan suunnittelun, toteutuksen ja jatkokäytön kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan edistää kiertotaloutta ja hillitä hiilidioksidipäästöjä.”

Vuoden purkuhanke

Vuoden purkuhanke -kilpailu tuo esiin alaa eteenpäin vieviä hankkeita ja nostaa alan arvostusta.

Suomen Purkuliikkeiden liitto ry